Rregulloret

INFORMATA

KONTAKT INFO

Kulla Rruga Kay 13 Nentori 2/8 Skopje (Ndertesa e drejtorise kyesore te GTC)

 

+389 (0)2 3200030

 

Llogari bankare
Procredit Bank
380-1771093051-38

 

NLB Tutnska Banka
210-0682971602-69

ISOS © 2022. Të gjitha të drejtat e rezervuara.