Politika e cookies

Cookies janë karakteristika standarde të faqeve të internetit të cilat na mundësojnë të ruajmë sasi të vogël të të dhënave në kompjuterin tuaj në lidhje me vizitën tuaj në faqen. Ato përdoren gjerësisht që t’ju ndihmojnë ueb-faqeve të funksionojnë, ose të funksionojnë më mirë, në mënyrë më efikase, me atë që, për shembull do t’ju identifikojnë juve dhe do t’i ruajnë informatat që do ta bëjnë më të lehtë përdorimin e ueb-faqes. Cookies gjithashtu na ndihmojnë të zbulojmë cilat pjesë të faqes janë të dobishme dhe cilat duhet të përmirësohen.

Kjo ueb faqe do t’i përdorë cookies vetëm për përmirësimin e performancës dhe nevoja statistikore (Google Analytics) edhe atë në mënyrë që privatësia juaj nuk do të cenohet.

Krahas kësaj Politike të cookies vlen edhe Politika jonë e privatësisë e cila e plotëson këtë Politikë të cookies.
Nuk është e obligueshme t’i pranoni cookies dhe dakordimi për përdorimin e të njëjtave mund të revokohet në çdo kohë. Përmes cilësimeve në shfletuesin e internetit mund të vendosni se cilat cookie dëshironi t’i mbani dhe cilat nuk dëshironi t’i mbani. Cookies mund t’i kontrolloni dhe konfiguroni përmes shfletuesit tuaj të internetit. Për më shumë informata rreth kontrollit dhe konfigurimit të cookies lexoni opsionet në shfletuesin tuaj të internetit ose përdoreni funksionin “Help (Ndihmë)” nga shfletuesi. 

Instituti është një organizatë e pavarur, jopolitike dhe jofitimprurëse, anëtarët e së cilës janë kontabilistë dhe kontabilistë të autorizuar, pavarësisht nga përkatësitë e tyre kombëtare, fetare, racore dhe të tjera.

Lidhjet

Lidhje të dobishme

Llogari bankare

Procredit Bank
380-1771093051-38
NLB Tutunska Banka
210-0682971602-69
Ul. “Shën. Kiril i Metodij” nr. 20, objekti zyre Automakedonia, kati 2 (pranë selisë së Makpetrol)
+389 (0)2 3200030
Kulla Rruga Kay 13 Nentori 2/8 Skopje (Ndertesa e drejtorise kyesore te GTC)
+389 (0)2 3200030
ISOS © 2023. Të gjitha të drejtat e rezervuara.