ноември 22, 2022 - In Известувања

На ден 21.11.2022 е извршена промена во тековната состојба и упис на Вршител на должност на Институтот на сметководители и овластени сметководители на Република Северна Македонија.

За вршител на должност е именувано лицето Весна Прентоска.

Воедно ве известуваме дека Вршителот на должност, ќе постапува согласно член 72 став 6 од Закон за вршење на сметководствени работи (Службен весник на РСМ бр. 173/22 од 01.08.2022).

 

 

ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТ ИНФО

Ул.Кеј 13ти ноември кула 2/8 
Скопје (зграда на главна дирекција на ГТЦ)

 

+389 (0)2 3200030

 

Жиро Сметка
Прокредит Банка
380-1771093051-38

 

НЛБ Тутнска Банка
210-0682971602-69

ИСОС © 2022. Сите права задржани.