12.01.2023 - In Известувања

Институтот на сметководители и овластени сметководители на РМ ги известува своите членови дека листа на правни субјекти кои имаат одобрение за спроведување на обуки за континуирано професионално усовршување ќе биде објавена на 13ти јануари, согласно повикот на Институтот од 23.12.2023.

Во рок од две недели од објавување на листата ќе биде усвоена времена програма за КПУ врз основа на која ќе се вршат обуките.

Институтот годишна  програма и правилник ќе  донесе по формирање на органите на Институтот.

Ова известување го даваме, по сознание дека одредени консултантски куќи не ги почитуваат роковите и правилата на Иститутот, а се однесуваат на континуирано професионално усовршување.

 

Со почит,

Весна Прентоска

ВД Претседател

Институтот е независна, неполитичка и непрофитна организација, во која членуваат сметководители и овластените сметководители, без оглед на нивната национална, верска, расна и друга припадност.

Линкови

Корисни линкови

Жиро сметка

Прокредит Банка
380-1771093051-38
НЛБ Тутнска Банка
210-0682971602-69

Контакт и локација

Ул. „Св. Кирил и Методиј“ бр.20, деловна зграда на Аутомакедонија, кат 2 (до главна дирекција на Макпетрол)
+389 (0)2 3200030

Контакт и локација

Ул. „Св. Кирил и Методиј“ бр.20, деловна зграда на Аутомакедонија, кат 2 (до главна дирекција на Макпетрол)
+389 (0)2 3200030
ИСОС © 2023. Сите права задржани.