јануари 12, 2023 - In Известувања

Институтот на сметководители и овластени сметководители на РМ ги известува своите членови дека листа на правни субјекти кои имаат одобрение за спроведување на обуки за континуирано професионално усовршување ќе биде објавена на 13ти јануари, согласно повикот на Институтот од 23.12.2023.

Во рок од две недели од објавување на листата ќе биде усвоена времена програма за КПУ врз основа на која ќе се вршат обуките.

Институтот годишна  програма и правилник ќе  донесе по формирање на органите на Институтот.

Ова известување го даваме, по сознание дека одредени консултантски куќи не ги почитуваат роковите и правилата на Иститутот, а се однесуваат на континуирано професионално усовршување.

 

Со почит,

Весна Прентоска

ВД Претседател

ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТ ИНФО

Ул.Кеј 13ти ноември кула 2/8 
Скопје (зграда на главна дирекција на ГТЦ)

 

+389 (0)2 3200030

 

Жиро Сметка
Прокредит Банка
380-1771093051-38

 

НЛБ Тутнска Банка
210-0682971602-69

ИСОС © 2022. Сите права задржани.