декември 27, 2022 - In Известувања

Во врска со прашањата кои стигаат до Институтот, а се поврзани со плаќање чланарина за сметководствените бироа, Ве известуваме дека до конституирање на Собрание и формирање на Органи на ИСОС како и  донесување на одлуки и правилници, ИСОС нема да постапува по основ на наплата на истите.

 

Со почит,

Весна Прентоска
ВД Претседател

ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТ ИНФО

Ул.Кеј 13ти ноември кула 2/8 
Скопје (зграда на главна дирекција на ГТЦ)

 

+389 (0)2 3200030

 

Жиро Сметка
Прокредит Банка
380-1771093051-38

 

НЛБ Тутнска Банка
210-0682971602-69

ИСОС © 2022. Сите права задржани.