ноември 24, 2022 - In Известувања

Почитувани членови на ИСОС, во продолжение известување за моменталната состојба со барања:

757 – Барања за сметководител/овластен сметководител

45 – Барања за упис во регистар за сметководител/овластен сметководител

94 – Барања за лиценца за вршење сметководствени работи

 

Истите ќе се обработат во најбрз можен рок, за што ќе имаме дополнителна објава.

ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТ ИНФО

Ул.Кеј 13ти ноември кула 2/8 
Скопје (зграда на главна дирекција на ГТЦ)

 

+389 (0)2 3200030

 

Жиро Сметка
Прокредит Банка
380-1771093051-38

 

НЛБ Тутнска Банка
210-0682971602-69

ИСОС © 2022. Сите права задржани.