ноември 16, 2023 - In Известувања

 

Почитувани,

 

Институт на сметководители и овластени сметководители објавува одлука за свикување на Собрание донесена на 11-тата седница на Управен одбор.

 

Во прилог на ова известување е и Покана-Јавна објава до членовите на Собрание на Институт на сметководители и овластени сметководители.

 

 

Одлука за свикување на Собрание

 

Покана – Јавна објава

 

 

 

Со почит,

ИСОС

ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТ ИНФО

Ул.Кеј 13ти ноември кула 2/8 
Скопје (зграда на главна дирекција на ГТЦ)

 

+389 (0)2 3200030

 

Жиро Сметка
Прокредит Банка
380-1771093051-38

 

НЛБ Тутнска Банка
210-0682971602-69

ИСОС © 2022. Сите права задржани.