април 10, 2023 - In Известувања

 

Почитувани,

 

Врз основа на пристигнати барања за повлекување од листата на кандидатури за избор на членови на Управен одбор, Комисијата донесе одлука со која пријавените кандидатури за членови на Управен одбор на лицата Агрон Арифи од Боговиње и Раметула Ферати од Тетово се сметаат за повлечени.

 

Во прилог барања:

 

Агрон Арифи – барање за повлекување

 

Раметула Ферати – барање за повлекување

 

Согласно доставените барања, Институт на сметководители и овластени сметководители објавува нова листа со кандитатури за членови на Управен одбор.

 

Со почит,

ИСОС

ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТ ИНФО

Ул.Кеј 13ти ноември кула 2/8 
Скопје (зграда на главна дирекција на ГТЦ)

 

+389 (0)2 3200030

 

Жиро Сметка
Прокредит Банка
380-1771093051-38

 

НЛБ Тутнска Банка
210-0682971602-69

ИСОС © 2022. Сите права задржани.