март 31, 2023 - In Известувања

 

Почитувани,

 

Согласно јавниот оглас за член на Управен одбор Институт на сметководители и овластени сметководители ги објавува кандидатурите за членови на Управен одбор. 

 

Во продолжение програмите за истите:

 

Арбета Зиба

 

Фатмир Шаќири

 

Лутви Асани

 

Трајчо Вучков

 

Раметула Ферати

 

Агрон Арифи

 

Снежана Миноска

 

Саве Ристевски

 

Александар Тодороски

 

Славица Коцева

 

Сања Ангелова

 

Вулнет Бајрами

 

Маја Стојановска

 

Благица Кузмановска

 

Ели Папазова

 

Со почит,

ИСОС

ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТ ИНФО

Ул.Кеј 13ти ноември кула 2/8 
Скопје (зграда на главна дирекција на ГТЦ)

 

+389 (0)2 3200030

 

Жиро Сметка
Прокредит Банка
380-1771093051-38

 

НЛБ Тутнска Банка
210-0682971602-69

ИСОС © 2022. Сите права задржани.