март 31, 2023 - In Известувања

 

Почитувани,

 

Согласно јавниот оглас за член на Собрание, Институт на сметководители и овластени сметководители ги објавува кандидатурите за членови на Собрание.

 

Реон 1

 

Реон 2

 

Реон 3

 

Реон 4

 

Реон 5

 

Реон 6

 

Реон 7

 

Реон 8

 

Со почит,

ИСОС

ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТ ИНФО

Ул.Кеј 13ти ноември кула 2/8 
Скопје (зграда на главна дирекција на ГТЦ)

 

+389 (0)2 3200030

 

Жиро Сметка
Прокредит Банка
380-1771093051-38

 

НЛБ Тутнска Банка
210-0682971602-69

ИСОС © 2022. Сите права задржани.