март 31, 2023 - In Известувања

 

Почитувани,

 

Согласно јавниот повик за Претседател, Институтот на сметководители и овластени сметководители ги објавува кандидатурите за Претседател на ИСОС и член на Управен одбор.

 

Весна Прентоска

 

Васе Коцев

 

Со почит,

ИСОС

ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТ ИНФО

Ул.Кеј 13ти ноември кула 2/8 
Скопје (зграда на главна дирекција на ГТЦ)

 

+389 (0)2 3200030

 

Жиро Сметка
Прокредит Банка
380-1771093051-38

 

НЛБ Тутнска Банка
210-0682971602-69

ИСОС © 2022. Сите права задржани.