13.09.2023 - In Известувања

 

Почитувани членови,

 

Ве известуваме дека во интерес на подобрување и унапредување на сметководствената професија Институтот на сметководители и овластени сметководители согласно своите надлежности и поднесеното Барање за усогласување на интерни акти со ЗВРС  од  страна Сметководствена Комора на Македонија, Ве информира дека истото е разгледано на 7 та седница на Управниот одбор и донесен е заклучок да се одржи заедничка средба со претставниците на поднесеното Барање и членовите на Управниот одбор со цел подетално да се разгледаат елементите од поднесеното Барање.

 

Со  почит,

ИСОС

Институтот е независна, неполитичка и непрофитна организација, во која членуваат сметководители и овластените сметководители, без оглед на нивната национална, верска, расна и друга припадност.

Линкови

Корисни линкови

Жиро сметка

Прокредит Банка
380-1771093051-38
НЛБ Тутнска Банка
210-0682971602-69

Контакт и локација

Ул. „Св. Кирил и Методиј“ бр.20, деловна зграда на Аутомакедонија, кат 2 (до главна дирекција на Макпетрол)
+389 (0)2 3200030

Контакт и локација

Ул. „Св. Кирил и Методиј“ бр.20, деловна зграда на Аутомакедонија, кат 2 (до главна дирекција на Макпетрол)
+389 (0)2 3200030
ИСОС © 2023. Сите права задржани.