април 10, 2023 - In Известувања

 

Почитувани,

 

Врз основа на насоки дадени од Советот за унапредување и надзор на сметководствената професија, извршена е измена на член 29 од Правилникот за начинот на спроведување на изборите при што наместо апсолутен број на гласови се зема процентуален број на гласови.

 

Со почит,

ИСОС

ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТ ИНФО

Ул.Кеј 13ти ноември кула 2/8 
Скопје (зграда на главна дирекција на ГТЦ)

 

+389 (0)2 3200030

 

Жиро Сметка
Прокредит Банка
380-1771093051-38

 

НЛБ Тутнска Банка
210-0682971602-69

ИСОС © 2022. Сите права задржани.