октомври 25, 2023 - In Известувања

 

Почитувани,

 

Институтот на сметководители и овластени сметководители информира дека изврши дополнување на Регистарот на друштва за вршење сметководствени работи и Регистарот на ТП – овластени сметководители со правните субјекти кои се стекнаа со правото за добивање на лиценца за работа согласно Законот за вршење на сметководствени работи.

 

Подигнување на лиценците ќе се врши секој работен ден од 12 до 15 часот во просториите на ИСОС (ул.Кеј 13 ти Ноември кула2/8 – Главна дирекција на ГТЦ)

 

Се молат оние кои ќе подигаат Лиценци со себе да носат печат или уредно пополнето Овластување за правни лица кое е на линкот во продолжение:

 

 

Овластување

 

 

Регистар на друштва за вршење сметководствени работи

 

 

Трговец поединец – Овластен сметководител

 

 

Со почит,

 

ИСОС

ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТ ИНФО

Ул.Кеј 13ти ноември кула 2/8 
Скопје (зграда на главна дирекција на ГТЦ)

 

+389 (0)2 3200030

 

Жиро Сметка
Прокредит Банка
380-1771093051-38

 

НЛБ Тутнска Банка
210-0682971602-69

ИСОС © 2022. Сите права задржани.