октомври 9, 2023 - In Известувања

 

Почитувани,

 

Институтот на сметководители и овластени сметководители разгледувајќи ја пристигнатата документација доставена од Правните лица врз основа на повикот бр.0302/438 од 03.09.2023 година, објавува список на субјекти кои повеќе не ги исполнуваат условите за издавање на Лиценца за работа.

 

СПИСОК

 

Правните лица од горенаведениот список ќе следи и одлука со задолжение во рок од 15 дена од приемот на одлуката за усогласување и достава на соодветна документација.

 

Со почит,

ИСОС

ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТ ИНФО

Ул.Кеј 13ти ноември кула 2/8 
Скопје (зграда на главна дирекција на ГТЦ)

 

+389 (0)2 3200030

 

Жиро Сметка
Прокредит Банка
380-1771093051-38

 

НЛБ Тутнска Банка
210-0682971602-69

ИСОС © 2022. Сите права задржани.