октомври 9, 2023 - In Известувања

 

Почитувани,

 

Институтот на сметководители и овластени сметководители разгледувајќи ја  пристигнатата документација доставена од Правните лица врз основа на повикот бр.0302/438 од 03.09.2023 година, објавува список на субјекти кои не доставиле документација.

 

СПИСОК

 

Правните лица од горенаведениот список ќе бидат  задолжени во рок од 15 дена од приемот  на електронска пошта  да достават  соодветна документација до Институтот.

 

Со почит,

ИСОС

ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТ ИНФО

Ул.Кеј 13ти ноември кула 2/8 
Скопје (зграда на главна дирекција на ГТЦ)

 

+389 (0)2 3200030

 

Жиро Сметка
Прокредит Банка
380-1771093051-38

 

НЛБ Тутнска Банка
210-0682971602-69

ИСОС © 2022. Сите права задржани.