октомври 25, 2023 - In Известувања

 

Почитувани,

 

Институтот на сметководители и овластени сметководители информира дека се одобрени барања за стекнување со уверенија за сметководители и овластени сметководители.

 

Список со готови уверенија Овластен сметководител

 

Список со готови уверенија Сметководител

 

Подигнување на уверенијата од списокот се врши лично или со полномошно секој работен ден од 12 до 15 часот во просториите на ИСОС  (ул.Кеј 13 ти Ноември кула 2/8 – Главна дирекција на ГТЦ).

 

 

Со почит

ИСОС

ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТ ИНФО

Ул.Кеј 13ти ноември кула 2/8 
Скопје (зграда на главна дирекција на ГТЦ)

 

+389 (0)2 3200030

 

Жиро Сметка
Прокредит Банка
380-1771093051-38

 

НЛБ Тутнска Банка
210-0682971602-69

ИСОС © 2022. Сите права задржани.