април 27, 2023 - In Известувања

 

Почитувани,

 

Институтот на сметководители и овластени сметководители информира дека се одобрени барања за стекнување со уверенија за сметководители и овластени сметководители.

 

Подигнување на уверенијата од списокот се врши лично или со полномошно од вторник 02.05.2023 од 12 до 15 часот во просториите на ИСОС (ул.Кеј 13 ти Ноември кула 2/8 – Главна дирекција на ГТЦ).

 

Со почит

ИСОС

ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТ ИНФО

Ул.Кеј 13ти ноември кула 2/8 
Скопје (зграда на главна дирекција на ГТЦ)

 

+389 (0)2 3200030

 

Жиро Сметка
Прокредит Банка
380-1771093051-38

 

НЛБ Тутнска Банка
210-0682971602-69

ИСОС © 2022. Сите права задржани.