октомври 9, 2023 - In Известувања

 

Почитувани,

 

 

Во прилог се одлуки донесени на седницата на Надзорен одбор одржана на 06.10.2023 година.

 

Предлог одлука за избор на правно лице за изготвување на ревизиски извештај

 

Предлог одлука за разрешување на член на Управен одбор

 

 

Со почит,

ИСОС

ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТ ИНФО

Ул.Кеј 13ти ноември кула 2/8 
Скопје (зграда на главна дирекција на ГТЦ)

 

+389 (0)2 3200030

 

Жиро Сметка
Прокредит Банка
380-1771093051-38

 

НЛБ Тутнска Банка
210-0682971602-69

ИСОС © 2022. Сите права задржани.