октомври 6, 2023 - In Известувања

 

Почитувани,

 

Би сакале да Ве известиме дека е направен упис во Регистрите на сметководители и овластени сметководители.

 

Список на нови упишани во Регистар на сметководители.

 

Список на нови упишани во Регистар на Овластени сметководители.

 

Ги повикуваме сите нови упишани сметководители и овластени сметководители во следните десет дена на веб платформата да ги ажурираат своите податоци за вработување. Ве молиме уредно пополнете ЕМБС на правниот субјект, назив на фирма, датум на вработување, право да потпишува годишна сметка и финансиски извештаи, право да потпишува даночни пријави и биланси и тип на правен субјект.

 

За ажурирање на податоците треба да се најавите на следниот линк:

 

https://smetkovoditel.isos.com.mk/login

 

Со почит,

ИСОС

ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТ ИНФО

Ул.Кеј 13ти ноември кула 2/8 
Скопје (зграда на главна дирекција на ГТЦ)

 

+389 (0)2 3200030

 

Жиро Сметка
Прокредит Банка
380-1771093051-38

 

НЛБ Тутнска Банка
210-0682971602-69

ИСОС © 2022. Сите права задржани.