октомври 9, 2023 - In Известувања

 

Почитувани,

 

Институтот на сметководители и овластени сметководители објавува табела на ажурирани пензионери кои согласно  36 став 1 точка 9 од Законот за вршење сметководствени работи Сметководителот се брише од соодветниот Регистар поради исполнување на условот за стекнување со старосна пензија.

 

ТАБЕЛА НА ПЕНЗИОНЕРИ

 

Со почит,

ИСОС

ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТ ИНФО

Ул.Кеј 13ти ноември кула 2/8 
Скопје (зграда на главна дирекција на ГТЦ)

 

+389 (0)2 3200030

 

Жиро Сметка
Прокредит Банка
380-1771093051-38

 

НЛБ Тутнска Банка
210-0682971602-69

ИСОС © 2022. Сите права задржани.