24.03.2023 - In Известувања

 

Почитувани членови,

 

Ве известуваме дека во официјалните регистри на ИСОС има многу членови регистрирани со иста електронска пошта и непополнети податоци (невработен/пензионер и податоци за правно лице каде што сте вработени).

 

Согласно член 35 став 6 од Законот за вршење на сметководствени работи, сите физички лица запишани во соодветните регистри се должни да го известат Институтот за сите промени во врска со податоците содржани во Регистарот во рок од 15 дена од денот на настанувањето на промената.

 

Секоја настаната промена се внесува на веб платформата каде се ажурираат податоците. Во продолжение следи линк за ажурирање податоци:

https://smetkovoditel.isos.com.mk/login

 

Со почит,

ИСОС

Институтот е независна, неполитичка и непрофитна организација, во која членуваат сметководители и овластените сметководители, без оглед на нивната национална, верска, расна и друга припадност.

Линкови

Корисни линкови

Жиро сметка

Прокредит Банка
380-1771093051-38
НЛБ Тутнска Банка
210-0682971602-69

Контакт и локација

Ул. „Св. Кирил и Методиј“ бр.20, деловна зграда на Аутомакедонија, кат 2 (до главна дирекција на Макпетрол)
+389 (0)2 3200030

Контакт и локација

Ул. „Св. Кирил и Методиј“ бр.20, деловна зграда на Аутомакедонија, кат 2 (до главна дирекција на Макпетрол)
+389 (0)2 3200030
ИСОС © 2023. Сите права задржани.