Почитувани членови,   Ве известуваме дека во официјалните регистри на ИСОС има многу членови регистрирани со иста електронска пошта и непополнети податоци (невработен/пензионер и податоци за правно лице каде што сте вработени).   Поради тоа Ве замолуваме во најкус можен рок уредно да ги ажурирате своите податоци, да бидат комплетни и веродостојни.   При ажурирањето […]Почитувани членови,   Ве известуваме дека во официјалните регистри на […]
Почитувани колеги,   Во моменти кога завршија нашите најголеми обврски, поднесување на годишни сметки и во период кога имате помалку обврски, кога со мирна глава може да одлучувате за иднината на нашата  професија, Ве повикувам и воедно Ве молам во што поголем број да се пријавите за членови на органите кои се потребни да функционира […]Почитувани колеги,   Во моменти кога завршија нашите најголеми обврски, […]
Почитувани, Во прилог ревизорски извештај за финансиските извештаи 2021 година.   Со почит, ИСОСПочитувани, Во прилог ревизорски извештај за финансиските извештаи 2021 година. […]
Почитувани, Во прилог е тримесечен извештај за работењето на Институтот на сметководители и овластени сметководители.   Со почит, ИСОСПочитувани, Во прилог е тримесечен извештај за работењето на Институтот […]

ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТ ИНФО

Ул.Кеј 13ти ноември кула 2/8 
Скопје (зграда на главна дирекција на ГТЦ)

 

+389 (0)2 3200030

 

Жиро Сметка
Прокредит Банка
380-1771093051-38

 

НЛБ Тутнска Банка
210-0682971602-69

ИСОС © 2022. Сите права задржани.