Oficeri për mbrojtjen e të dhënave

Vesna Prentoska

Ushtruesi i detyrës së Presidentit

Instituti i Kontabilistëve dhe Kontabilistëve të Miratuar të RSM

e-mail: vesnap@isos.com.mk

Tel:  +389 2 3200 030

+389 76 776 777

INFORMATA

KONTAKT INFO

Kulla Rruga Kay 13 Nentori 2/8 Skopje (Ndertesa e drejtorise kyesore te GTC)

 

+389 (0)2 3200030

 

Llogari bankare
Procredit Bank
380-1771093051-38

 

NLB Tutnska Banka
210-0682971602-69

ISOS © 2022. Të gjitha të drejtat e rezervuara.