Mbrojtja e të dhënave personale

Oficer për mbrojtjen e të dhënave personale

Vesna Minovska

Instituti i kontabilistëve dhe kontabilistëve
të autorizuar të RMV

Instituti është një organizatë e pavarur, jopolitike dhe jofitimprurëse, anëtarët e së cilës janë kontabilistë dhe kontabilistë të autorizuar, pavarësisht nga përkatësitë e tyre kombëtare, fetare, racore dhe të tjera.
Ul. “Shën. Kiril i Metodij” nr. 20, objekti zyre Automakedonia, kati 2 (pranë selisë së Makpetrol)
+389 (0)2 3200030
Kulla Rruga Kay 13 Nentori 2/8 Skopje (Ndertesa e drejtorise kyesore te GTC)
+389 (0)2 3200030
ISOS © 2023. Të gjitha të drejtat e rezervuara.