Контакт

Контакт

Ул. „Св .Кирил и Методиј“ бр.20, деловна зграда на Аутомакедонија,  кат 2 (до главна дирекција на Макпетрол)
Жиро Сметка

Прокредит Банка

380-1771093051-38

НЛБ Тутунска Банка
210-0682971602-69

Вашата порака

  Институтот е независна, неполитичка и непрофитна организација, во која членуваат сметководители и овластените сметководители, без оглед на нивната национална, верска, расна и друга припадност.

  Контакт и локација

  Ул. „Св. Кирил и Методиј“ бр.20, деловна зграда на Аутомакедонија, кат 2 (до главна дирекција на Макпетрол)
  +389 (0)2 3200030

  Контакт и локација

  Ул. „Св. Кирил и Методиј“ бр.20, деловна зграда на Аутомакедонија, кат 2 (до главна дирекција на Макпетрол)
  +389 (0)2 3200030
  ИСОС © 2023. Сите права задржани.