КОНТАКТ

Kонтакт Инфо

Ул.Кеј 13ти ноември кула 2/8 Скопје (зграда на главна дирекција на ГТЦ)

Жиро Сметка
Прокредит Банка
380-1771093051-38

НЛБ Тутнска Банка
210-0682971602-69

Оставете порака

  КОНТАКТ ИНФО

  Ул.Кеј 13ти ноември кула 2/8 
  Скопје (зграда на главна дирекција на ГТЦ)

   

  +389 (0)2 3200030

   

  Жиро Сметка
  Прокредит Банка
  380-1771093051-38

   

  НЛБ Тутнска Банка
  210-0682971602-69

  ИСОС © 2022. Сите права задржани.