Kontakt

Kontakt

Kulla Rruga Kay 13 Nentori 2/8 Skopje (Ndertesa e drejtorise kyesore te GTC)
Llogari bankare
Procredit Bank
380-1771093051-38
NLB Tutnska Banka
210-0682971602-69

Lini porosi

  Instituti është një organizatë e pavarur, jopolitike dhe jofitimprurëse, anëtarët e së cilës janë kontabilistë dhe kontabilistë të autorizuar, pavarësisht nga përkatësitë e tyre kombëtare, fetare, racore dhe të tjera.
  Kulla Rruga Kay 13 Nentori 2/8 Skopje (Ndertesa e drejtorise kyesore te GTC)
  +389 (0)2 3200030
  Kulla Rruga Kay 13 Nentori 2/8 Skopje (Ndertesa e drejtorise kyesore te GTC)
  +389 (0)2 3200030
  ISOS © 2023. Të gjitha të drejtat e rezervuara.