Kontabilistë dhe Kontabilistë të Autorizuar sipas Komunave

Të nderuar,

Në linqet më poshtë mund ta shkarkoni listën e Kontabilistëve dhe Kontabilistëve të autorizuar në komunën tuaj

КОНТАКТ ИНФО

Ул.Кеј 13ти ноември кула 2/8 
Скопје (зграда на главна дирекција на ГТЦ)

 

+389 (0)2 3200030

 

Жиро Сметка
Прокредит Банка
380-1771093051-38

 

НЛБ Тутнска Банка
210-0682971602-69

ИСОС © 2022. Сите права задржани.