Kalendar i ngjarjeve

Upcoming Events

Annual Cycling Race 2020 for the Covid-19 Donation

8 Nëntor, 2021 @ 3:00 pm - 7:00 pm

The Strategically Build Your Business

2 Janar, 2021 @ 3:00 pm - 7:00 pm

INFORMATA

KONTAKT INFO

Kulla Rruga Kay 13 Nentori 2/8 Skopje (Ndertesa e drejtorise kyesore te GTC)

 

+389 (0)2 3200030

 

Llogari bankare
Procredit Bank
380-1771093051-38

 

NLB Tutnska Banka
210-0682971602-69

ISOS © 2022. Të gjitha të drejtat e rezervuara.