Kalendar i ngjarjeve

Upcoming Events

Annual Cycling Race 2020 for the Covid-19 Donation

8 Nëntor, 2021 @ 3:00 pm - 7:00 pm

The Strategically Build Your Business

2 Janar, 2021 @ 3:00 pm - 7:00 pm
Instituti është një organizatë e pavarur, jopolitike dhe jofitimprurëse, anëtarët e së cilës janë kontabilistë dhe kontabilistë të autorizuar, pavarësisht nga përkatësitë e tyre kombëtare, fetare, racore dhe të tjera.

Lidhjet

Lidhje të dobishme

Llogari bankare

Procredit Bank
380-1771093051-38
NLB Tutunska Banka
210-0682971602-69
Ul. “Shën. Kiril i Metodij” nr. 20, objekti zyre Automakedonia, kati 2 (pranë selisë së Makpetrol)
+389 (0)2 3200030
Kulla Rruga Kay 13 Nentori 2/8 Skopje (Ndertesa e drejtorise kyesore te GTC)
+389 (0)2 3200030
ISOS © 2023. Të gjitha të drejtat e rezervuara.