CONTACT

Street Kay 13th November tower 2/8 Skopje (GTC main directorate building)

Bank account
Procredit Bank
380-1771093051-38

NLB Tutnska Banka
210-0682971602-69

Leave a message

  CONTACT INFO

  Street Kay 13th November tower 2/8 Skopje
  (GTC main directorate building)

   

  +389 (0)2 3200030

   

  Bank account
  Procredit Bank
  380-1771093051-38

   

  NLB Tutnska Banka
  210-0682971602-69

  ISOS © 2022. All rights reserved.