Почитувани членови,   Ве известуваме дека во тек е Јавниот оглас за член ан Управен одбор.   Оглас за член на Управен одбор   Со почит, ИСОС

  Почитувани,   Институт на сметководители и овластени сметководители ги повикува своите членови да постапат согласно повикот кој е на линкот во продолжение:   ПОВИК   Со почит, ИСОС

Јавен повик за кандидат за член на Совет.

  Покана – Дневен ред   Одлука за претседавач на Собрание   Одлука за признавање на КПУ   Одлука за ослободување од чланарина   Одлука за ревизија   Одлука за утврдување на висина на плати   Одлука за утврдување на надоместоци   Јавен повик   Одлука за тричлена комисија   Одлука за предлог, член на […]

Институтот е независна, неполитичка и непрофитна организација, во која членуваат сметководители и овластените сметководители, без оглед на нивната национална, верска, расна и друга припадност.

Линкови

Корисни линкови

Жиро сметка

Прокредит Банка
380-1771093051-38
НЛБ Тутнска Банка
210-0682971602-69

Контакт и локација

Ул. „Св. Кирил и Методиј“ бр.20, деловна зграда на Аутомакедонија, кат 2 (до главна дирекција на Макпетрол)
+389 (0)2 3200030

Контакт и локација

Ул. „Св. Кирил и Методиј“ бр.20, деловна зграда на Аутомакедонија, кат 2 (до главна дирекција на Макпетрол)
+389 (0)2 3200030
ИСОС © 2023. Сите права задржани.