Почитувани, Во продолжение одлуката за одложување на членарината.     Со почит, ИСОСПочитувани, Во продолжение одлуката за одложување на членарината.     […]
Почитувани, Во продолжение одлуката за задолжителен фонд на кпу часови.   Со почит, ИСОСПочитувани, Во продолжение одлуката за задолжителен фонд на кпу часови. […]

ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТ ИНФО

Ул.Кеј 13ти ноември кула 2/8 
Скопје (зграда на главна дирекција на ГТЦ)

 

+389 (0)2 3200030

 

Жиро Сметка
Прокредит Банка
380-1771093051-38

 

НЛБ Тутнска Банка
210-0682971602-69

ИСОС © 2022. Сите права задржани.