Институтот на сметководители и овластени сметководители на РМ објавува оглас за избирање на ревизорска куќа за ревизија и корекција на годишна сметка  за 2021 година согласно Законот за ревизија,  Ревизорските стандарди кои се применуваат во Република Северна Македонија и Кодексот на етика на овластените ревизори. Критетиуми за избор: Пристап кон спроведување на ревизијата Цена Референтна […]

Институтот е независна, неполитичка и непрофитна организација, во која членуваат сметководители и овластените сметководители, без оглед на нивната национална, верска, расна и друга припадност.

Линкови

Корисни линкови

Жиро сметка

Прокредит Банка
380-1771093051-38
НЛБ Тутнска Банка
210-0682971602-69

Контакт и локација

Ул. „Св. Кирил и Методиј“ бр.20, деловна зграда на Аутомакедонија, кат 2 (до главна дирекција на Макпетрол)
+389 (0)2 3200030

Контакт и локација

Ул. „Св. Кирил и Методиј“ бр.20, деловна зграда на Аутомакедонија, кат 2 (до главна дирекција на Макпетрол)
+389 (0)2 3200030
ИСОС © 2023. Сите права задржани.