Почитувани членови,   Ве известуваме дека во официјалните регистри на ИСОС има многу членови регистрирани со иста електронска пошта и непополнети податоци (невработен/пензионер и податоци за правно лице каде што сте вработени).   Поради тоа Ве замолуваме во најкус можен рок уредно да ги ажурирате своите податоци, да бидат комплетни и веродостојни.   При ажурирањето […]Почитувани членови,   Ве известуваме дека во официјалните регистри на […]
Почитувани колеги,   Во моменти кога завршија нашите најголеми обврски, поднесување на годишни сметки и во период кога имате помалку обврски, кога со мирна глава може да одлучувате за иднината на нашата  професија, Ве повикувам и воедно Ве молам во што поголем број да се пријавите за членови на органите кои се потребни да функционира […]Почитувани колеги,   Во моменти кога завршија нашите најголеми обврски, […]
Почитувани, Во прилог ревизорски извештај за финансиските извештаи 2021 година.   Со почит, ИСОСПочитувани, Во прилог ревизорски извештај за финансиските извештаи 2021 година. […]
Почитувани, Во прилог е тримесечен извештај за работењето на Институтот на сметководители и овластени сметководители.   Со почит, ИСОСПочитувани, Во прилог е тримесечен извештај за работењето на Институтот […]
Почитувани,   Би сакале да Ве известиме дека е направен упис во Регистрите на сметководители и овластени сметководители.   Список на нови упишани во Регистар на сметководители Список на нови упишани во Регистар на Овластени сметководители     Ги повикуваме сите нови упишани сметководители и овластени сметководители во следните десет дена на веб платформата да ги […]Почитувани,   Би сакале да Ве известиме дека е направен […]
Почитувани,   Институтот на сметководители и овластени сметководители информира дека се одобрени барања за стекнување со уверенија за сметководители и овластени сметководители. Списоци со готови уверенија Овластен сметководител Списоци со готови уверенија Сметководител Подигнување на уверенијата од списокот се врши лично или со полномошно секој ден од 12 до 15 часот во просториите на ИСОС […]Почитувани,   Институтот на сметководители и овластени сметководители информира дека […]
Почитувани,   Институтот на сметководители и овластени сметководители на РМ информира дека изврши дополнување на Регистарот на друштва за вршење сметководствени работи и Регистарот на ТП – овластени сметководители со правните субјекти кои се стекнаа со правото за добивање на лиценца за работа согласно Законот за вршење на сметководствени работи.   Подигнување на лиценците ќе […]Почитувани,   Институтот на сметководители и овластени сметководители на РМ […]
Почитувани,   Би сакале да Ве известиме дека е направен упис во Регистрите на сметководители и овластени сметководители.   Список на нови упишани во Регистар на сметководители Список на нови упишани во Регистар на Овластени сметководители   Ги повикуваме сите нови упишани сметководители и овластени сметководители во следните десет дена на веб платформата да ги […]Почитувани,   Би сакале да Ве известиме дека е направен […]

ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТ ИНФО

Ул.Кеј 13ти ноември кула 2/8 
Скопје (зграда на главна дирекција на ГТЦ)

 

+389 (0)2 3200030

 

Жиро Сметка
Прокредит Банка
380-1771093051-38

 

НЛБ Тутнска Банка
210-0682971602-69

ИСОС © 2022. Сите права задржани.