Континуирано професионално усовршување КПУ бр.2/2024 – Мај 2024

Датум на одржување:  28.05.2024 и 30.05.2024

Организатор на обуката: Професионал Акаунт ДООЕЛ
Previous Програма за Континуирано професионално усовршување КПУ бр.2/2024 – 16 часа месец Јуни – дводневна програмска едукација
Институтот е независна, неполитичка и непрофитна организација, во која членуваат сметководители и овластените сметководители, без оглед на нивната национална, верска, расна и друга припадност.

Линкови

Корисни линкови

Жиро сметка

Прокредит Банка
380-1771093051-38
НЛБ Тутнска Банка
210-0682971602-69

Контакт и локација

Ул. „Св. Кирил и Методиј“ бр.20, деловна зграда на Аутомакедонија, кат 2 (до главна дирекција на Макпетрол)
+389 (0)2 3200030

Контакт и локација

Ул. „Св. Кирил и Методиј“ бр.20, деловна зграда на Аутомакедонија, кат 2 (до главна дирекција на Макпетрол)
+389 (0)2 3200030
ИСОС © 2023. Сите права задржани.