СФИД ДОО Скопје друштво со одобрение за спроведување на КПУ под надзор на ИСОС на 28-29.05 и 31.05.2024, спроведува КПУ (8 часа) согласно програмата за КПУ за 2024

Датум на одржување: 28.05.2024 и 29.05.2024 во хотел Центро Бизнис 92 Виница
и 31.05.2024 online (webinar)
Previous Програма за еднодневно КПУ на сметководители и овластени сметководители бр. 2/2024 – 8 часа на 31 Мај и 7 Јуни 2024
Институтот е независна, неполитичка и непрофитна организација, во која членуваат сметководители и овластените сметководители, без оглед на нивната национална, верска, расна и друга припадност.

Линкови

Корисни линкови

Жиро сметка

Прокредит Банка
380-1771093051-38
НЛБ Тутнска Банка
210-0682971602-69

Контакт и локација

Ул. „Св. Кирил и Методиј“ бр.20, деловна зграда на Аутомакедонија, кат 2 (до главна дирекција на Макпетрол)
+389 (0)2 3200030

Контакт и локација

Ул. „Св. Кирил и Методиј“ бр.20, деловна зграда на Аутомакедонија, кат 2 (до главна дирекција на Макпетрол)
+389 (0)2 3200030
ИСОС © 2023. Сите права задржани.