Прва регионална конференција на професионални сметководители во РСМ

Конференцијата „Сметководството во регионот – трендови, предизвици, стандарди и перспективи“ е прва регионална конференција од ваков формат што се организираше во РС Македонија.

На конференцијата под мотото „Во бројките веруваме“ учество земаа над 300 учесници, сметководители, претставници на професионални организации на сметководители и финансиски работници од регионот, претставници на релевантни институции, организации и компании од земјава, како и домашни, регионални и меѓународни експерти во областа на сметководството и финансиите.

Со поздравни обраќања конференцијата ја отворија министерот за финансии г-дин Фатмир Бесими, претседателот на советот за унапредување и надзор на сметководствената професија г-дин Горан Рафајловски и претседателката на Институтот за сметководители и овластени сметководители г-ѓа Весна Прентоска.

Главната цел на конференцијата беше поттикнување на дискусија меѓу релевантните чинители за унапредување и развој на сметководствената професија во земјата, имајќи ги предвид искуствата на земјите во регионот, ставовите и препораките на експертите, претставниците на институциите и на бизнис заедницата.

Една од целите на конференцијата беше да се поттикне и поголема соработка и размена на искуства помеѓу професионалните здруженија на сметководители во регионот и за исполнување на таа цел претходеше регионална средба на здруженијата кои поставија рамка за отпочнување поактивна соработка. Целта е преку соработката да се разменат најдобрите практики, искуства и едукација.

Институтот е независна, неполитичка и непрофитна организација, во која членуваат сметководители и овластените сметководители, без оглед на нивната национална, верска, расна и друга припадност.

Контакт и локација

Ул. „Св. Кирил и Методиј“ бр.20, деловна зграда на Аутомакедонија, кат 2 (до главна дирекција на Макпетрол)
+389 (0)2 3200030

Контакт и локација

Ул. „Св. Кирил и Методиј“ бр.20, деловна зграда на Аутомакедонија, кат 2 (до главна дирекција на Макпетрол)
+389 (0)2 3200030
ИСОС © 2023. Сите права задржани.