Слободен пристап до информации од јавен карактер

Службено лице кое посредува при остварувањето на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер:

Валентина Калчоски


e-mail: valentina.kalcoski@isos.com.mk


телефон: +389 2 3200 030

ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТ ИНФО

Ул.Кеј 13ти ноември кула 2/8 
Скопје (зграда на главна дирекција на ГТЦ)

 

+389 (0)2 3200030

 

Жиро Сметка
Прокредит Банка
380-1771093051-38

 

НЛБ Тутнска Банка
210-0682971602-69

ИСОС © 2022. Сите права задржани.