Меѓународните сметководствени стандарди 

ОБЈАВЕНИ ВО СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ.БРОЈ: 75/24

3 АПРИЛ 2024

6,000+

Регистрирани

сметководители

Целосна документација на

едно место

16

КПУ организатори на Ваше

усовршување

Новости

СЕ ПРОДОЛЖУВА РОКОТ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ДДВ – 04 ПРИЈАВИТЕ ДО 26 АПРИЛ 2024 ГОДИНА

СЕ ПРОДОЛЖУВА РОКОТ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ДДВ – 04 ПРИЈАВИТЕ...
Повеќе

Известување за одобрени лиценци

Почитувани,   Институтот на сметководители и овластени сметководители информира дека...
Повеќе

Известување за одобрени уверенија

Известување за одобрени лиценци   Почитувани,   Институтот на сметководители...
Повеќе

Објавени одлуките донесени на редовната седница на Собранието на Институтот 15.04.2024

Почитувани,   Институтот на сметководители и овластени сметководители информира дека...
Повеќе

Одлука за измена на одлуката за утврдување на висина на надоместоците на органите на Институтот на сметководители и овластени сметководители на РСМ број 0201-356 од 20.06.2023 година

Повеќе

Одлука за признавање на часови континуирано професионално усовршување за членовите на ИСОС врз основа на првата Регионална конференција со наслов Сметководство во регионот-трендови, предизвици, стандарди и перспективи

Повеќе

Одлука за измена и дополнување на Одлука за начин на задолжување на членовите на Институтот со чланарина донесена на седница на Собранието на Институтот од 02.12.2023 година

Повеќе

Одлука за донесување на годишна програма за Континуирано професионално усовршување за 2024 година

Повеќе

Одлука за Усвојување на годишна сметка и годишниот Извештај за работа на Институтот за 2023 год

Повеќе

Одлука за отповикување на изборот на член на Комисијата за образование, обука и публикации на Институтот на сметководители и овластени сметководители на РСМ и именување на член на Комисијата за образование, обука и публикации на Институтот на сметководители и овластени сметководители на РСМ

Повеќе

Сите документи

Брз пристап до последните известувања, корисни информации, повици или одлуки – до најновите документи можете да пристапите преку линковите подолу. Истите можете да ги погледнете или симнете на Вашиот уред.

Сите правила и регулации
на едно место!

Над 6,000 сметководители, овластени сметководители и сметководителски друштва ги уживаат придобивките кои ги носи поседувањето на регистриран профил на веб страната на ИСОС. Со регистрација добивате:

  • Сите потребни регулативи на едно место
  • Информации за Континуирана програма на усовршување и стекнување на статус на овластен сметководител
  • Професионална мрежа на 9,000+ ваши колеги

Сите правила и регулации
на едно место!

Над 6,000 сметководители, овластени сметководители и сметководителски друштва ги уживаат придобивките кои ги носи поседувањето на регистриран профил на веб страната на ИСОС. Со регистрација добивате:

  • Сите потребни регулативи на едно место
  • Информации за Континуирана програма на усовршување и стекнување на статус на овластен сметководител
  • Професионална мрежа на 9,000+ ваши колеги
Aжурирај ги
своите податоци
ИНСТИТУТ НА СМЕТКОВОДИТЕЛИ
И ОВЛАСТЕНИ СМЕТКОВОДИТЕЛИ

Корисни линкови

Линкови до Министерство за финансии кои би ви биле од помош:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Линкови до Државен пазарен инспекторат кои би ви биле од помош:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Линкови до Управа за јавни приходи кои би ви биле од помош:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Линкови до Народна банка на Македонија кои би ви биле од помош:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Линкови до IFAC кои би ви биле од помош:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Линкови до Централен регистар кои би ви биле од помош:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Organizing City Photography Contest-2021

Organizing City Photography Contest-2021

Numbers say it all. Globally, progress in the wind sector continues to be strong with increasing annual installed capacity and growing investment in the sector. In 2015 alone, 63,013 megawatts of wind power capacity was installed globally an annual market growth of 22 percent. It is continuing its progress towards

Прочитај повеќе
Cultural Festival & Concert at Domanion Valer

Cultural Festival & Concert at Domanion Valer

Numbers say it all. Globally, progress in the wind sector continues to be strong with increasing annual installed capacity and growing investment in the sector. In 2015 alone, 63,013 megawatts of wind power capacity was installed globally an annual market growth of 22 percent. It is continuing its progress towards

Прочитај повеќе
Институтот е независна, неполитичка и непрофитна организација, во која членуваат сметководители и овластените сметководители, без оглед на нивната национална, верска, расна и друга припадност.

Контакт и локација

Ул. „Св. Кирил и Методиј“ бр.20, деловна зграда на Аутомакедонија, кат 2 (до главна дирекција на Макпетрол)
+389 (0)2 3200030

Контакт и локација

Ул. „Св. Кирил и Методиј“ бр.20, деловна зграда на Аутомакедонија, кат 2 (до главна дирекција на Макпетрол)
+389 (0)2 3200030
ИСОС © 2023. Сите права задржани.